Yritystontit

Rykmentinportti sopii erityisesti tehokasta logistiikkaa sekä runsasta ja monipuolista työvoimaa tarvitseville tuotannollisille yrityksille. Alueelle tuleva maa- ja biokaasun jakeluverkosto sekä vesijohto mahdollistavat runsaasti energiaa ja vettä vaativat prosessit.

Tuusulan Hyrylän läheisyyteen rakentuvalle uudelle yritysalueelle on kaavoitettu yhteensä 130 000 kerrosneliötä rakennusoikeutta, mikä mahdollistaa monipuolisen tonttitarjonnan eri kokoisille hankkeille.

Rykmentinportin kunnallistekniikka valmistuu Tuusulan itäväylän länsipuolella vuoden 2023 kesään mennessä. Itäpuolisille tonteille 5745-5747 kunnallistekniikka valmistuu arviolta vuosina 2025-2026. Alueen tontteihin voi tutustua kaavakartan avulla tai ottamalla yhteyttä Tuusulan elinkeinopalveluihin.

Tarkemmat tiedot myytävistä yritystonteista